GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

slide-1
slide-7
slide-1
Sline-4
Mã : L02
Giá : 1,950,000 vnđ
Giá :1,800,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-GB07C
Giá : 25,890,000 vnđ
Giá :17,800,000vnđ
Kích thước 2100*1050*720mm
Giường bệnh điều khiển bằng điện kết hợp tay quay mã MKC-GB09 có 11 chức năng New
Mã : MKC-GB09(C05)
Giá : 26,750,000 vnđ
Giá :20,900,000vnđ
Kích thước 2100*1070*560mm
Mã : MKC-GB12(CS21)
Giá : 8,000,000 vnđ
Giá :6,800,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC tách thành xe lăn điều khiển bằng tay quay có 8 chức năng mã MKC-GB07B New
Mã : MKC-GB07B(C09)
Giá : 25,890,000 vnđ
Giá :18,040,000vnđ
Kích thước 2010×1070×650mm
Giường bệnh MKC điều khiển điện 5 chức năng mã MKC-GB01 New
Mã : MKC-GB01(CS19E)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá :17,700,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Mã : MKC-DH03
Giá :1,090,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DH02
Giá :1,290,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DH01
Giá : 1,680,000 vnđ
Giá :1,527,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DD01
Giá : 4,000,000 vnđ
Giá :3,180,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-GB03(C08)
Giá : 16,500,000 vnđ
Giá :11,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 620mm
Mã : MKC-GB04(CS18)
Giá : 11,550,000 vnđ
Giá :7,850,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Mã : MKC-GB05(CS19)
Giá : 8,500,000 vnđ
Giá :7,730,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC 5 tay quay điều khiển bằng tay quay có 9 chức năng mã MKC-GB02 New
Mã : MKC-GB02(C04)
Giá : 18,500,000 vnđ
Giá :12,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Mã : MKC-GB08
Giá : 33,850,000 vnđ
Giá :29,800,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 470mm
Mã : MKC-GB06(DH03)
Giá : 26,750,000 vnđ
Giá :19,770,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 x 550
Mã : MKC-GB10(DH04)
Giá : 28,850,000 vnđ
Giá :21,750,000vnđ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm
Mã : MKC-GB11
Giá : 11,850,000 vnđ
Giá :8,800,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Mã : MKC-GB12(CS21)
Giá : 8,000,000 vnđ
Giá :6,800,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh MKC điều khiển điện 5 chức năng mã MKC-GB01 New
Mã : MKC-GB01(CS19E)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá :17,700,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Mã : MKC-GB03(C08)
Giá : 16,500,000 vnđ
Giá :11,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 620mm
Mã : MKC-GB04(CS18)
Giá : 11,550,000 vnđ
Giá :7,850,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Mã : MKC-GB05(CS19)
Giá : 8,500,000 vnđ
Giá :7,730,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC 5 tay quay điều khiển bằng tay quay có 9 chức năng mã MKC-GB02 New
Mã : MKC-GB02(C04)
Giá : 18,500,000 vnđ
Giá :12,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Mã : MKC-GB06(DH03)
Giá : 26,750,000 vnđ
Giá :19,770,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 x 550
Mã : MKC-GB10(DH04)
Giá : 28,850,000 vnđ
Giá :21,750,000vnđ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm
Mã : MKC-GB11
Giá : 11,850,000 vnđ
Giá :8,800,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Giường bệnh điều khiển bằng điện kết hợp tay quay mã MKC-GB09 có 11 chức năng New
Mã : MKC-GB09(C05)
Giá : 26,750,000 vnđ
Giá :20,900,000vnđ
Kích thước 2100*1070*560mm
Giường bệnh MKC điều khiển điện 5 chức năng mã MKC-GB01 New
Mã : MKC-GB01(CS19E)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá :17,700,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Mã : MKC-GB08
Giá : 33,850,000 vnđ
Giá :29,800,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 470mm
Mã : MKC-GB06(DH03)
Giá : 26,750,000 vnđ
Giá :19,770,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 x 550
Mã : MKC-GB10(DH04)
Giá : 28,850,000 vnđ
Giá :21,750,000vnđ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm
Mã : MKC-GB11
Giá : 11,850,000 vnđ
Giá :8,800,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Mã : MKC-GB07C
Giá : 25,890,000 vnđ
Giá :17,800,000vnđ
Kích thước 2100*1050*720mm
Mã : MKC-GB12(CS21)
Giá : 8,000,000 vnđ
Giá :6,800,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC tách thành xe lăn điều khiển bằng tay quay có 8 chức năng mã MKC-GB07B New
Mã : MKC-GB07B(C09)
Giá : 25,890,000 vnđ
Giá :18,040,000vnđ
Kích thước 2010×1070×650mm
Mã : MKC-GB03(C08)
Giá : 16,500,000 vnđ
Giá :11,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 620mm
Mã : MKC-GB04(CS18)
Giá : 11,550,000 vnđ
Giá :7,850,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Mã : MKC-GB05(CS19)
Giá : 8,500,000 vnđ
Giá :7,730,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC 5 tay quay điều khiển bằng tay quay có 9 chức năng mã MKC-GB02 New
Mã : MKC-GB02(C04)
Giá : 18,500,000 vnđ
Giá :12,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Mã : L02
Giá : 1,950,000 vnđ
Giá :1,800,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DH03
Giá :1,090,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DH02
Giá :1,290,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DH01
Giá : 1,680,000 vnđ
Giá :1,527,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DD01
Giá : 4,000,000 vnđ
Giá :3,180,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-GG02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1900*600*430mm
Mã : MKC-GG01
Giá Liên Hệ
Kích thước 1900*600*430mm
Mã : MKC-GTD04
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD03
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD01
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-SP04
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP03
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP02
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP01
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-J1-5
Giá Liên Hệ
Kích thước 2970*650*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-4
Giá Liên Hệ
Kích thước 2390*650*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-3
Giá Liên Hệ
Kích thước 1800*680*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-2
Giá Liên Hệ
Kích thước 1215*650*(400-800)mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ ĐÔI MÃ YH-WT02 New
Mã : YH-WT02
Giá :7,550,000vnđ
Kích thước 850*570*880mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-WT01 New
Mã : YH-WT01
Giá :5,750,000vnđ
Kích thước 535*570*880mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-LCT03 New
Mã : YH-LCT03
Giá :9,850,000vnđ
Kích thước 995*545*940mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-LCT02 New
Mã : YH-LCT02
Giá :9,350,000vnđ
Kích thước 1000*545*940mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-DR01 New
Mã : YH-DR01
Giá :4,550,000vnđ
Kích thước 950*500*900mm
TỦ THUỐC ĐẦU GIƯỜNG BẰNG INOX MÃ TT-03 New
Mã : TT-03
Giá :3,650,000vnđ
Kích thước 400*350*850mm
TỦ THUỐC DI ĐỘNG MÃ TT-02 New
Mã : TT-02
Giá :2,950,000vnđ
Kích thước 475*470*880mm
TỦ THUỐC ĐẦU GIƯỜNG MÃ TT-01 New
Mã : TT-01
Giá :1,685,000vnđ
Kích thước 475*470*755mm
Mã : YH-PR04
Giá :8,350,000vnđ
Kích thước 780*450*1010mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR03 New
Mã : YH-PR03
Giá :4,850,000vnđ
Kích thước 420*450*1010mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR02 New
Mã : YH-PR02
Giá :8,350,000vnđ
Kích thước 830*450*860mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR01 New
Mã : YH-PR01
Giá :4,850,000vnđ
Kích thước 420*450*970mm
Mã : YH-C1
Giá :12,450,000vnđ
Kích thước
Mã : YH-MT009
Giá :15,850,000vnđ
Kích thước 850*630*1000mm
Mã : YH-CT102
Giá :10,450,000vnđ
Kích thước 700*640*1050mm
Mã : YH-ET015
Giá :16,850,000vnđ
Kích thước 690*450*1000mm
Mã : YH-MT004
Giá :20,850,000vnđ
Kích thước 850*630*1070mm
Mã : YH-ET008
Giá :12,350,000vnđ
Kích thước 620*470*990mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG THAY BĂNG VẾT THƯƠNG VÀ TIÊM TRUYỀN DỊCH YH-CT101 New
Mã : YH-CT101
Giá :8,950,000vnđ
Kích thước 655*430*910mm
Mã : YH-MT001
Giá :15,650,000vnđ
Kích thước 640*440*1000mm
Mã : YH-ET007
Giá :18,850,000vnđ
Kích thước 910*630*990mm
Mã : YH-CT009
Giá :10,350,000vnđ
Kích thước 655*490*980mm
Mã : YH-AT101
Giá :17,950,000vnđ
Kích thước 650*560*1550mm
Mã : YH-ITT005
Giá :15,950,000vnđ
Kích thước 690*500*1550mm
Mã : YH-ET002
Giá :16,850,000vnđ
Kích thước 815*530*960mm
Mã : YH-CT008
Giá :10,350,000vnđ
Kích thước 720*490*840mm
Mã : YH-AT003
Giá :21,750,000vnđ
Kích thước 1020*515*1585mm
Mã : YH-ITT003
Giá :8,950,000vnđ
Kích thước 620*470*1700mm
Mã : YH-ET001
Giá :15,150,000vnđ
Kích thước 690*460*965mm
Mã : YH-CT007
Giá :13,250,000vnđ
Kích thước 670*500*900mm
Mã : YH-AT002
Giá :22,350,000vnđ
Kích thước 850*650*1850mm
Mã : YH-ET009
Giá :12,350,000vnđ
Kích thước 620*470*990mm
Mã : YH-OCT103
Giá :22,950,000vnđ
Kích thước 1930*640*500/900
Mã : YH-OCT105
Giá :48,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-11
Giá :19,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-31
Giá :6,750,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-30
Giá :6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-29
Giá :6,990,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-28
Giá :7,250,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-27
Giá :6,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-26
Giá :4,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-25
Giá :6,450,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-24
Giá :5,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-23
Giá :6,150,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-22
Giá :5,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-21
Giá :6,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-20
Giá :5,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-17
Giá :6,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-16
Giá :5,150,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-15
Giá :5,450,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-14
Giá :5,200,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-13
Giá :4,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-12
Giá :5,250,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-11
Giá :6,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-10
Giá :5,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-9
Giá :6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-8
Giá :5,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-7
Giá :6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-6
Giá :6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-5
Giá :6,750,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-4
Giá :6,750,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-3 New
Mã : CS-3
Giá :8,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-2
Giá :10,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-1
Giá :13,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-10
Giá :11,400,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-09
Giá :12,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-08
Giá :10,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-07
Giá :10,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-06
Giá :12,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-05
Giá :12,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-04
Giá :12,350,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh 2 chức năng điều khiển bằng cơ tay New
Mã : S-03
Giá :12,350,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-02
Giá :17,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh 3 chức năng điều khiển bằng cơ tay New
Mã : S-01
Giá :20,650,000vnđ
Kích thước 2150*900*500
Mã : CD-02
Giá :9,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : YH-OCT103
Giá :22,950,000vnđ
Kích thước 1930*640*500/900
Mã : YH-OCT105
Giá :48,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-11
Giá :19,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-31
Giá :6,750,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-30
Giá :6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-29
Giá :6,990,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-28
Giá :7,250,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-27
Giá :6,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-26
Giá :4,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-25
Giá :6,450,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-24
Giá :5,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-23
Giá :6,150,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-22
Giá :5,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-21
Giá :6,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-20
Giá :5,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-17
Giá :6,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-16
Giá :5,150,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-15
Giá :5,450,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-14
Giá :5,200,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-13
Giá :4,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-12
Giá :5,250,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-11
Giá :6,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-10
Giá :5,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-9
Giá :6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-8
Giá :5,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-7
Giá :6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-6
Giá :6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-5
Giá :6,750,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-4
Giá :6,750,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-3 New
Mã : CS-3
Giá :8,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-2
Giá :10,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-1
Giá :13,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-10
Giá :11,400,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-09
Giá :12,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-08
Giá :10,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-07
Giá :10,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-06
Giá :12,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-05
Giá :12,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-04
Giá :12,350,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh 2 chức năng điều khiển bằng cơ tay New
Mã : S-03
Giá :12,350,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-02
Giá :17,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh 3 chức năng điều khiển bằng cơ tay New
Mã : S-01
Giá :20,650,000vnđ
Kích thước 2150*900*500
Mã : CD-02
Giá :9,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ ĐÔI MÃ YH-WT02 New
Mã : YH-WT02
Giá :7,550,000vnđ
Kích thước 850*570*880mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-WT01 New
Mã : YH-WT01
Giá :5,750,000vnđ
Kích thước 535*570*880mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-LCT03 New
Mã : YH-LCT03
Giá :9,850,000vnđ
Kích thước 995*545*940mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-LCT02 New
Mã : YH-LCT02
Giá :9,350,000vnđ
Kích thước 1000*545*940mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-DR01 New
Mã : YH-DR01
Giá :4,550,000vnđ
Kích thước 950*500*900mm
Mã : YH-C1
Giá :12,450,000vnđ
Kích thước
Mã : YH-MT009
Giá :15,850,000vnđ
Kích thước 850*630*1000mm
Mã : YH-CT102
Giá :10,450,000vnđ
Kích thước 700*640*1050mm
Mã : YH-ET015
Giá :16,850,000vnđ
Kích thước 690*450*1000mm
Mã : YH-MT004
Giá :20,850,000vnđ
Kích thước 850*630*1070mm
Mã : YH-ET008
Giá :12,350,000vnđ
Kích thước 620*470*990mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG THAY BĂNG VẾT THƯƠNG VÀ TIÊM TRUYỀN DỊCH YH-CT101 New
Mã : YH-CT101
Giá :8,950,000vnđ
Kích thước 655*430*910mm
Mã : YH-MT001
Giá :15,650,000vnđ
Kích thước 640*440*1000mm
Mã : YH-ET007
Giá :18,850,000vnđ
Kích thước 910*630*990mm
Mã : YH-CT009
Giá :10,350,000vnđ
Kích thước 655*490*980mm
Mã : YH-AT101
Giá :17,950,000vnđ
Kích thước 650*560*1550mm
Mã : YH-ITT005
Giá :15,950,000vnđ
Kích thước 690*500*1550mm
Mã : YH-ET002
Giá :16,850,000vnđ
Kích thước 815*530*960mm
Mã : YH-CT008
Giá :10,350,000vnđ
Kích thước 720*490*840mm
Mã : YH-AT003
Giá :21,750,000vnđ
Kích thước 1020*515*1585mm
Mã : YH-ITT003
Giá :8,950,000vnđ
Kích thước 620*470*1700mm
Mã : YH-ET001
Giá :15,150,000vnđ
Kích thước 690*460*965mm
Mã : YH-CT007
Giá :13,250,000vnđ
Kích thước 670*500*900mm
Mã : YH-AT002
Giá :22,350,000vnđ
Kích thước 850*650*1850mm
Mã : YH-ET009
Giá :12,350,000vnđ
Kích thước 620*470*990mm
TỦ THUỐC ĐẦU GIƯỜNG BẰNG INOX MÃ TT-03 New
Mã : TT-03
Giá :3,650,000vnđ
Kích thước 400*350*850mm
TỦ THUỐC DI ĐỘNG MÃ TT-02 New
Mã : TT-02
Giá :2,950,000vnđ
Kích thước 475*470*880mm
TỦ THUỐC ĐẦU GIƯỜNG MÃ TT-01 New
Mã : TT-01
Giá :1,685,000vnđ
Kích thước 475*470*755mm
Mã : YH-PR04
Giá :8,350,000vnđ
Kích thước 780*450*1010mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR03 New
Mã : YH-PR03
Giá :4,850,000vnđ
Kích thước 420*450*1010mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR02 New
Mã : YH-PR02
Giá :8,350,000vnđ
Kích thước 830*450*860mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR01 New
Mã : YH-PR01
Giá :4,850,000vnđ
Kích thước 420*450*970mm
Mã : MKC-GG02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1900*600*430mm
Mã : MKC-GG01
Giá Liên Hệ
Kích thước 1900*600*430mm
Mã : MKC-GTD04
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD03
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD01
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-J1-5
Giá Liên Hệ
Kích thước 2970*650*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-4
Giá Liên Hệ
Kích thước 2390*650*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-3
Giá Liên Hệ
Kích thước 1800*680*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-2
Giá Liên Hệ
Kích thước 1215*650*(400-800)mm
Mã : MKC-SP04
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP03
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP02
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP01
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm