GIƯỜNG BỆNH ĐA NĂNG NHẬP KHẨU

slide-1
slide-7
slide-1
Sline-4
Giường bệnh nhân đa năng MKC Model 2017 điều khiển bằng điện kết hợp tay quay mã KT-GB09
Mã : KT-GB09(C05)
Giá : 29,950,000 vnđ
Giá 24,750,000vnđ
Kích thước 2100*1000*560mm
Giường bệnh y tế MKC 1 tay quay điều khiển bằng tay quay mã KT-GB12
Mã : KT-GB12(CS21)
Giá : 7,500,000 vnđ
Giá 7,000,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC tách thành xe lăn điều khiển bằng tay quay mã KT-GB07B New
Mã : KT-GB07B(C09)
Giá : 25,890,000 vnđ
Giá 19,500,000vnđ
Kích thước 2010×1070×650mm
Giường bệnh MKC điều khiển điện 3 chức năng mã KT-GB01
Mã : KT-GB01(CS19E)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá 17,950,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Giường bệnh nhân đa năng MKC 4 tay quay điều khiển bằng tay quay mã KT-GB03
Mã : KT-GB03(C08)
Giá : 16,500,000 vnđ
Giá 12,300,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Giường bệnh nhân MKC 3 tay quay điều khiển bằng tay quay mã KT-GB04
Mã : KT-GB04(CS18)
Giá : 11,550,000 vnđ
Giá 9,900,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Giường bệnh y tế MKC 2 tay quay điều khiển bằng tay quay mã KT-GB05
Mã : KT-GB05(CS19)
Giá : 8,500,000 vnđ
Giá 7,900,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC 5 tay quay điều khiển bằng tay quay mã KT-GB02
Mã : KT-GB02(C04)
Giá : 18,500,000 vnđ
Giá 13,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Giường bệnh MKC tăng chỉnh độ cao thấp điều khiển bằng điện mã KT-GB08
Mã : KT-GB08
Giá 33,850,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 470mm
Giường bệnh nhân đa năng MKC điều khiển bằng điện và cơ tay quay Model 2016 mã KT-GB06 New
Mã : KT-GB06
Giá : 26,750,000 vnđ
Giá 21,750,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 x 550
Giường bệnh đa năng MKC đầu khum điều khiển bằng điện Model 2016 mã KT-GB10 New
Mã : KT-GB10
Giá : 28,850,000 vnđ
Giá 25,750,000vnđ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm
Giường bệnh MKC hỗ trợ 2 chức năng điều khiển bằng điện mã KT-GB11 New
Mã : KT-GB11
Giá : 11,850,000 vnđ
Giá 8,800,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm