GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

slide-1
slide-7
slide-1
Sline-4
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH 2 TAY QUAY MÃ CS-22
Mã : CS-22
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH 1 TAY QUAY MÃ CS-21
Mã : CS-21
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH 1 TAY QUAY MÃ CS-20
Mã : CS-20
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG 2 TAY QUAY KHÔNG CÓ LAN CAN GIƯỜNG MÃ CS-17
Mã : CS-17
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH KHÔNG CÓ LAN CAN GIƯỜNG MÃ CS-16
Mã : CS-16
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG 1 TAY QUAY MÃ CS-15
Mã : CS-15
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG 1 TAY QUAY MÃ CS-14
Mã : CS-14
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH MÃ CS-13
Mã : CS-13
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG MÃ CS-12
Mã : CS-12
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH 2 TAY QUAY MÃ CS-11
Mã : CS-11
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH 1 TAY QUAY MÃ CS-10
Mã : CS-10
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-9
Mã : CS-9
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm