GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

slide-1
slide-7
slide-1
Sline-4
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-8
Mã : CS-8
Giá 5,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-7
Mã : CS-7
Giá 6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-6
Mã : CS-6
Giá 6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-5
Mã : CS-5
Giá 6,750,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-4
Mã : CS-4
Giá 6,750,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-3 New
Mã : CS-3
Giá 8,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-2
Mã : CS-2
Giá 10,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-1
Mã : CS-1
Giá 13,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh điều khiển cơ tay S-10
Mã : S-10
Giá 11,400,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh 2 chức năng điều khiển cơ tay S-09
Mã : S-09
Giá 12,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh điều khiển cơ tay S-08
Mã : S-08
Giá 10,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh điều khiển cơ tay S-07
Mã : S-07
Giá 10,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm