GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

slide-1
slide-7
slide-1
Sline-4
XE ĐẨY ĐỒ DƠ ĐÔI MÃ YH-WT02 New
Mã : YH-WT02
Giá 7,550,000vnđ
Kích thước 850*570*880mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-WT01 New
Mã : YH-WT01
Giá 5,750,000vnđ
Kích thước 535*570*880mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-LCT03 New
Mã : YH-LCT03
Giá 9,850,000vnđ
Kích thước 995*545*940mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-LCT02 New
Mã : YH-LCT02
Giá 9,350,000vnđ
Kích thước 1000*545*940mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-DR01 New
Mã : YH-DR01
Giá 4,550,000vnđ
Kích thước 950*500*900mm
TỦ THUỐC ĐẦU GIƯỜNG BẰNG INOX MÃ TT-03 New
Mã : TT-03
Giá 3,650,000vnđ
Kích thước 400*350*850mm
TỦ THUỐC DI ĐỘNG MÃ TT-02 New
Mã : TT-02
Giá 2,950,000vnđ
Kích thước 475*470*880mm
TỦ THUỐC ĐẦU GIƯỜNG MÃ TT-01 New
Mã : TT-01
Giá 1,685,000vnđ
Kích thước 475*470*755mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR04
Mã : YH-PR04
Giá 8,350,000vnđ
Kích thước 780*450*1010mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR03 New
Mã : YH-PR03
Giá 4,850,000vnđ
Kích thước 420*450*1010mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR02 New
Mã : YH-PR02
Giá 8,350,000vnđ
Kích thước 830*450*860mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR01 New
Mã : YH-PR01
Giá 4,850,000vnđ
Kích thước 420*450*970mm