GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

slide-1
slide-7
slide-1
Sline-4
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG CẤP CỨU YH-ET002
Mã : YH-ET002
Giá 16,850,000vnđ
Kích thước 815*530*960mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ YH-CT008
Mã : YH-CT008
Giá 10,350,000vnđ
Kích thước 720*490*840mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG GÂY MÊ YH-AT003
Mã : YH-AT003
Giá 21,750,000vnđ
Kích thước 1020*515*1585mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG THAY BĂNG VẾT THƯƠNG VÀ TIÊM TRUYỀN DỊCH YH-ITT003
Mã : YH-ITT003
Giá 8,950,000vnđ
Kích thước 620*470*1700mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG CẤP CỨU YH-ET001
Mã : YH-ET001
Giá 15,150,000vnđ
Kích thước 690*460*965mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ YH-CT007
Mã : YH-CT007
Giá 13,250,000vnđ
Kích thước 670*500*900mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG GÂY MÊ YH-AT002
Mã : YH-AT002
Giá 22,350,000vnđ
Kích thước 850*650*1850mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG CẤP CỨU YH-ET009
Mã : YH-ET009
Giá 12,350,000vnđ
Kích thước 620*470*990mm
GIƯỜNG BỆNH CẤP CỨU MÃ YH-OCT103
Mã : YH-OCT103
Giá 22,950,000vnđ
Kích thước 1930*640*500/900
GIƯỜNG BỆNH CẤP CỨU MÃ YH-OCT105
Mã : YH-OCT105
Giá 48,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG 3 CHỨC NĂNG MÃ S-11
Mã : S-11
Giá 19,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG 2 TAY QUAY MÃ CS-31
Mã : CS-31
Giá 6,750,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm