GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

Giường bệnh đa năng MKC-Medical 4 tay quay 11 chức năng New
Mã : MKC-GB03(M11)
Giá : 14,500,000 vnđ
Giá :10,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Giường bệnh nhân đa năng MKC-Medical điều khiển điện + cơ Model 2022 New
Mã : MKC-GB06(E15)
Giá : 26,750,000 vnđ
Giá :21,500,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-GB11(E12)
Giá : 15,000,000 vnđ
Giá :12,500,000vnđ
Kích thước
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 4 tay quay 12 chức năng, ốp gỗ New
Mã : MKC-GB03(M15)
Giá : 17,500,000 vnđ
Giá :11,500,000vnđ
Kích thước 2100x960x550
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 5 tay quay có 11 chức năng New
Mã : MKC-GB02(M24)
Giá : 17,500,000 vnđ
Giá :11,000,000vnđ
Kích thước 2000x960x620
 Giường bệnh đa năng MKC-Medical 5 tay quay, ốp gỗ có 11 chức năng New
Mã : MKC-GB02(M24G)
Giá : 16,500,000 vnđ
Giá :12,500,000vnđ
Kích thước
Giường bệnh đa năng ốp gỗ MKC-Medical nâng đùi - khum đầu điều khiển bằng điện kết hợp tay quay New
Mã : MKC-GB10(E19)
Giá : 30,800,000 vnđ
Giá :23,900,000vnđ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical nâng đùi - khum đầu điều khiển bằng điện kết hợp tay quay có 13 chức New
Mã : MKC-GB09(E18)
Giá : 34,800,000 vnđ
Giá :24,600,000vnđ
Kích thước 2100*1070*570mm
Mã : MKC-GB17
Giá : 3,500,000 vnđ
Giá :2,800,000vnđ
Kích thước 1800*600*700mm
Mã : MKC-GB16
Giá : 5,500,000 vnđ
Giá :4,900,000vnđ
Kích thước 2130*980*500mm
Mã : CS18
Giá : 16,500,000 vnđ
Giá :15,500,000vnđ
Kích thước D2160 x R980 x C330mm-670mm
Mã : CS19
Giá Liên Hệ
Kích thước D2160 x R980 x C520mm
Mã : CS21
Giá Liên Hệ
Kích thước D2160 x R980 x C520mm
Nệm điện khí hơi cao cấp có hỗ chợ bô vệ sinh New
Mã : L02
Giá : 1,950,000 vnđ
Giá :1,800,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-GB07C
Giá : 18,500,000 vnđ
Giá :17,900,000vnđ
Kích thước 2100*1050*720mm
Giường bệnh điều khiển bằng điện kết hợp tay quay mã MKC-GB09 có 11 chức năng New
Mã : MKC-GB09(C05)
Giá : 24,750,000 vnđ
Giá :20,900,000vnđ
Kích thước 2100*1070*560mm
Mã : MKC-GB12(M08)
Giá : 8,000,000 vnđ
Giá :6,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical tách thành xe lăn đk tay quay có 8 chức năng mã MKC-GB07B New
Mã : MKC-GB07B(C09)
Giá : 24,500,000 vnđ
Giá :21,500,000vnđ
Kích thước 2010×1070×650mm
Giường bệnh MKC-Medical điều khiển điện 5 chức năng có tăng chỉnh chiều cao thấp của giường New
Mã : MKC-GB01(M01)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá :17,500,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Mã : MKC-DH03
Giá :1,090,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DH02
Giá :1,290,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DH01
Giá : 1,880,000 vnđ
Giá :1,680,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DD01
Giá : 4,000,000 vnđ
Giá :3,180,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-GB03(C08)
Giá : 12,500,000 vnđ
Giá :10,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 620mm
Mã : MKC-GB04(CS18)
Giá : 11,550,000 vnđ
Giá :9,300,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Mã : MKC-GB05(CS19)
Giá : 9,000,000 vnđ
Giá :7,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 5 tay quay điều khiển bằng tay quay có 9 chức năng mã MKC-GB02 New
Mã : MKC-GB02(C04)
Giá : 14,500,000 vnđ
Giá :10,800,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Mã : MKC-GB08
Giá : 33,850,000 vnđ
Giá :29,800,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 470mm
Mã : MKC-GB06(DH03)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá :17,500,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 x 550
Mã : MKC-GB10(DH04)
Giá Liên Hệ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 4 tay quay 11 chức năng New
Mã : MKC-GB03(M11)
Giá : 14,500,000 vnđ
Giá :10,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Giường bệnh nhân đa năng MKC-Medical điều khiển điện + cơ Model 2022 New
Mã : MKC-GB06(E15)
Giá : 26,750,000 vnđ
Giá :21,500,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-GB11(E12)
Giá : 15,000,000 vnđ
Giá :12,500,000vnđ
Kích thước
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 4 tay quay 12 chức năng, ốp gỗ New
Mã : MKC-GB03(M15)
Giá : 17,500,000 vnđ
Giá :11,500,000vnđ
Kích thước 2100x960x550
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 5 tay quay có 11 chức năng New
Mã : MKC-GB02(M24)
Giá : 17,500,000 vnđ
Giá :11,000,000vnđ
Kích thước 2000x960x620
Giường bệnh đa năng ốp gỗ MKC-Medical nâng đùi - khum đầu điều khiển bằng điện kết hợp tay quay New
Mã : MKC-GB10(E19)
Giá : 30,800,000 vnđ
Giá :23,900,000vnđ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical nâng đùi - khum đầu điều khiển bằng điện kết hợp tay quay có 13 chức New
Mã : MKC-GB09(E18)
Giá : 34,800,000 vnđ
Giá :24,600,000vnđ
Kích thước 2100*1070*570mm
Mã : MKC-GB12(M08)
Giá : 8,000,000 vnđ
Giá :6,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh MKC-Medical điều khiển điện 5 chức năng có tăng chỉnh chiều cao thấp của giường New
Mã : MKC-GB01(M01)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá :17,500,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Mã : MKC-GB03(C08)
Giá : 12,500,000 vnđ
Giá :10,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 620mm
Mã : MKC-GB04(CS18)
Giá : 11,550,000 vnđ
Giá :9,300,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Mã : MKC-GB05(CS19)
Giá : 9,000,000 vnđ
Giá :7,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 5 tay quay điều khiển bằng tay quay có 9 chức năng mã MKC-GB02 New
Mã : MKC-GB02(C04)
Giá : 14,500,000 vnđ
Giá :10,800,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Mã : MKC-GB06(DH03)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá :17,500,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 x 550
Mã : MKC-GB10(DH04)
Giá Liên Hệ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm
Giường bệnh nhân đa năng MKC-Medical điều khiển điện + cơ Model 2022 New
Mã : MKC-GB06(E15)
Giá : 26,750,000 vnđ
Giá :21,500,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-GB11(E12)
Giá : 15,000,000 vnđ
Giá :12,500,000vnđ
Kích thước
Giường bệnh đa năng ốp gỗ MKC-Medical nâng đùi - khum đầu điều khiển bằng điện kết hợp tay quay New
Mã : MKC-GB10(E19)
Giá : 30,800,000 vnđ
Giá :23,900,000vnđ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical nâng đùi - khum đầu điều khiển bằng điện kết hợp tay quay có 13 chức New
Mã : MKC-GB09(E18)
Giá : 34,800,000 vnđ
Giá :24,600,000vnđ
Kích thước 2100*1070*570mm
Giường bệnh điều khiển bằng điện kết hợp tay quay mã MKC-GB09 có 11 chức năng New
Mã : MKC-GB09(C05)
Giá : 24,750,000 vnđ
Giá :20,900,000vnđ
Kích thước 2100*1070*560mm
Giường bệnh MKC-Medical điều khiển điện 5 chức năng có tăng chỉnh chiều cao thấp của giường New
Mã : MKC-GB01(M01)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá :17,500,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Mã : MKC-GB08
Giá : 33,850,000 vnđ
Giá :29,800,000vnđ
Kích thước 2000 × 900 × 470mm
Mã : MKC-GB06(DH03)
Giá : 22,750,000 vnđ
Giá :17,500,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 x 550
Mã : MKC-GB10(DH04)
Giá Liên Hệ
Kích thước 2160 × 960 × 550mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 4 tay quay 11 chức năng New
Mã : MKC-GB03(M11)
Giá : 14,500,000 vnđ
Giá :10,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 4 tay quay 12 chức năng, ốp gỗ New
Mã : MKC-GB03(M15)
Giá : 17,500,000 vnđ
Giá :11,500,000vnđ
Kích thước 2100x960x550
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 5 tay quay có 11 chức năng New
Mã : MKC-GB02(M24)
Giá : 17,500,000 vnđ
Giá :11,000,000vnđ
Kích thước 2000x960x620
 Giường bệnh đa năng MKC-Medical 5 tay quay, ốp gỗ có 11 chức năng New
Mã : MKC-GB02(M24G)
Giá : 16,500,000 vnđ
Giá :12,500,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-GB17
Giá : 3,500,000 vnđ
Giá :2,800,000vnđ
Kích thước 1800*600*700mm
Mã : MKC-GB16
Giá : 5,500,000 vnđ
Giá :4,900,000vnđ
Kích thước 2130*980*500mm
Mã : CS18
Giá : 16,500,000 vnđ
Giá :15,500,000vnđ
Kích thước D2160 x R980 x C330mm-670mm
Mã : CS19
Giá Liên Hệ
Kích thước D2160 x R980 x C520mm
Mã : CS21
Giá Liên Hệ
Kích thước D2160 x R980 x C520mm
Mã : MKC-GB07C
Giá : 18,500,000 vnđ
Giá :17,900,000vnđ
Kích thước 2100*1050*720mm
Mã : MKC-GB12(M08)
Giá : 8,000,000 vnđ
Giá :6,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical tách thành xe lăn đk tay quay có 8 chức năng mã MKC-GB07B New
Mã : MKC-GB07B(C09)
Giá : 24,500,000 vnđ
Giá :21,500,000vnđ
Kích thước 2010×1070×650mm
Mã : MKC-GB03(C08)
Giá : 12,500,000 vnđ
Giá :10,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 620mm
Mã : MKC-GB04(CS18)
Giá : 11,550,000 vnđ
Giá :9,300,000vnđ
Kích thước 2100 x 900 x 550 mm
Mã : MKC-GB05(CS19)
Giá : 9,000,000 vnđ
Giá :7,500,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550 mm
Giường bệnh đa năng MKC-Medical 5 tay quay điều khiển bằng tay quay có 9 chức năng mã MKC-GB02 New
Mã : MKC-GB02(C04)
Giá : 14,500,000 vnđ
Giá :10,800,000vnđ
Kích thước 2100 x 960 x 550mm
Nệm điện khí hơi cao cấp có hỗ chợ bô vệ sinh New
Mã : L02
Giá : 1,950,000 vnđ
Giá :1,800,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DH03
Giá :1,090,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DH02
Giá :1,290,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DH01
Giá : 1,880,000 vnđ
Giá :1,680,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : MKC-DD01
Giá : 4,000,000 vnđ
Giá :3,180,000vnđ
Kích thước 2000 x 900 mm
Mã : HR-S05
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Mã : HR-S24
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x550mm
Mã : HR-D15
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Mã : HR-D12
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Mã : HR-D11
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Mã : HR-D10
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x1050x430/700mm
Mã : HR-D05
Giá Liên Hệ
Kích thước 2100x1050x430/700mm
Mã : HR-D04
Giá Liên Hệ
Kích thước 2150x1100x540/940mm
Mã : HR-D03
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x1050x430/700mm
Mã : HR-D01
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x1050x430/700mm
Mã : DH06
Giá Liên Hệ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Mã : MKC-HF1126A
Giá Liên Hệ
Kích thước 2180 x 970 x 530-780mm
XE ĐẨY CẤP PHÁT THUỐC KY-CH8123 New
Mã : KY-CH8123
Giá Liên Hệ
Kích thước 630 x 470 x 910 mm
Mã : MKC-GG01
Giá Liên Hệ
Kích thước 1900*600*430mm
Mã : MKC-GG02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1900*600*430mm
Mã : MKC-GTD04
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD03
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD01
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-SP04
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP03
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP02
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP01
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-J1-5
Giá Liên Hệ
Kích thước 2970*650*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-4
Giá Liên Hệ
Kích thước 2390*650*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-3
Giá Liên Hệ
Kích thước 1800*680*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-2
Giá Liên Hệ
Kích thước 1215*650*(400-800)mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ ĐÔI MÃ YH-WT02 New
Mã : YH-WT02
Giá Liên Hệ
Kích thước 850*570*880mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-WT01 New
Mã : YH-WT01
Giá Liên Hệ
Kích thước 535*570*880mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-LCT03 New
Mã : YH-LCT03
Giá Liên Hệ
Kích thước 995*545*940mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-LCT02 New
Mã : YH-LCT02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1000*545*940mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-DR01 New
Mã : YH-DR01
Giá Liên Hệ
Kích thước 950*500*900mm
TỦ THUỐC ĐẦU GIƯỜNG BẰNG INOX MÃ TT-03 New
Mã : TT-03
Giá Liên Hệ
Kích thước 400*350*850mm
TỦ THUỐC DI ĐỘNG MÃ TT-02 New
Mã : TT-02
Giá Liên Hệ
Kích thước 475*470*880mm
TỦ THUỐC ĐẦU GIƯỜNG MÃ TT-01 New
Mã : TT-01
Giá Liên Hệ
Kích thước 475*470*755mm
Mã : YH-PR04
Giá Liên Hệ
Kích thước 780*450*1010mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR03 New
Mã : YH-PR03
Giá Liên Hệ
Kích thước 420*450*1010mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR02 New
Mã : YH-PR02
Giá Liên Hệ
Kích thước 830*450*860mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR01 New
Mã : YH-PR01
Giá Liên Hệ
Kích thước 420*450*970mm
Mã : YH-C1
Giá Liên Hệ
Kích thước
Mã : YH-MT009
Giá Liên Hệ
Kích thước 850*630*1000mm
Mã : YH-CT102
Giá Liên Hệ
Kích thước 700*640*1050mm
Mã : YH-ET015
Giá Liên Hệ
Kích thước 690*450*1000mm
Mã : YH-MT004
Giá Liên Hệ
Kích thước 850*630*1070mm
Mã : YH-ET008
Giá Liên Hệ
Kích thước 620*470*990mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG THAY BĂNG VẾT THƯƠNG VÀ TIÊM TRUYỀN DỊCH YH-CT101 New
Mã : YH-CT101
Giá Liên Hệ
Kích thước 655*430*910mm
Mã : YH-MT001
Giá Liên Hệ
Kích thước 640*440*1000mm
Mã : YH-ET007
Giá Liên Hệ
Kích thước 910*630*990mm
Mã : YH-CT009
Giá Liên Hệ
Kích thước 655*490*980mm
Mã : YH-AT101
Giá Liên Hệ
Kích thước 650*560*1550mm
Mã : YH-ITT005
Giá Liên Hệ
Kích thước 690*500*1550mm
Mã : YH-ET002
Giá Liên Hệ
Kích thước 815*530*960mm
Mã : YH-CT008
Giá Liên Hệ
Kích thước 720*490*840mm
Mã : YH-AT003
Giá Liên Hệ
Kích thước 1020*515*1585mm
Mã : YH-ITT003
Giá Liên Hệ
Kích thước 620*470*1700mm
Mã : YH-ET001
Giá Liên Hệ
Kích thước 690*460*965mm
Mã : YH-CT007
Giá :13,250,000vnđ
Kích thước 670*500*900mm
Mã : YH-AT002
Giá Liên Hệ
Kích thước 850*650*1850mm
Mã : YH-ET009
Giá Liên Hệ
Kích thước 620*470*990mm
Mã : YH-OCT103
Giá Liên Hệ
Kích thước 1930*640*500/900
Mã : YH-OCT105
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-11
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-31
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-30
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-29
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-28
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-27
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-26
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-25
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-24
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-23
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-22
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-21
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-20
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-17
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-16
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-15
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-14
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-13
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-12
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-11
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-10
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-9
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-8
Giá :5,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-7
Giá :6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-6
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-5
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-4
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-3 New
Mã : CS-3
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-2
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-1
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-10
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-09
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-08
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-07
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-06
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-05
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-04
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh 2 chức năng điều khiển bằng cơ tay New
Mã : S-03
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-02
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh 3 chức năng điều khiển bằng cơ tay New
Mã : S-01
Giá Liên Hệ
Kích thước 2150*900*500
Mã : CD-02
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : HR-S05
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Mã : HR-S24
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x550mm
Mã : HR-D15
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Mã : HR-D12
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Mã : HR-D11
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Mã : HR-D10
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x1050x430/700mm
Mã : HR-D05
Giá Liên Hệ
Kích thước 2100x1050x430/700mm
Mã : HR-D04
Giá Liên Hệ
Kích thước 2150x1100x540/940mm
Mã : HR-D03
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x1050x430/700mm
Mã : HR-D01
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x1050x430/700mm
Mã : DH06
Giá Liên Hệ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Mã : MKC-HF1126A
Giá Liên Hệ
Kích thước 2180 x 970 x 530-780mm
Mã : YH-OCT103
Giá Liên Hệ
Kích thước 1930*640*500/900
Mã : YH-OCT105
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-11
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-31
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-30
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-29
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-28
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-27
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-26
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-25
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-24
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-23
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-22
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-21
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-20
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-17
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-16
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-15
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-14
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-13
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-12
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-11
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-10
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-9
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-8
Giá :5,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-7
Giá :6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-6
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-5
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-4
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH ĐIỀU KHIỂN BẰNG CƠ TAY CS-3 New
Mã : CS-3
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-2
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : CS-1
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-10
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-09
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-08
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-07
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-06
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-05
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-04
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh 2 chức năng điều khiển bằng cơ tay New
Mã : S-03
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Mã : S-02
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
Giường bệnh 3 chức năng điều khiển bằng cơ tay New
Mã : S-01
Giá Liên Hệ
Kích thước 2150*900*500
Mã : CD-02
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050*900*500mm
XE ĐẨY CẤP PHÁT THUỐC KY-CH8123 New
Mã : KY-CH8123
Giá Liên Hệ
Kích thước 630 x 470 x 910 mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ ĐÔI MÃ YH-WT02 New
Mã : YH-WT02
Giá Liên Hệ
Kích thước 850*570*880mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-WT01 New
Mã : YH-WT01
Giá Liên Hệ
Kích thước 535*570*880mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-LCT03 New
Mã : YH-LCT03
Giá Liên Hệ
Kích thước 995*545*940mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-LCT02 New
Mã : YH-LCT02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1000*545*940mm
XE ĐẨY ĐỒ DƠ MÃ YH-DR01 New
Mã : YH-DR01
Giá Liên Hệ
Kích thước 950*500*900mm
Mã : YH-C1
Giá Liên Hệ
Kích thước
Mã : YH-MT009
Giá Liên Hệ
Kích thước 850*630*1000mm
Mã : YH-CT102
Giá Liên Hệ
Kích thước 700*640*1050mm
Mã : YH-ET015
Giá Liên Hệ
Kích thước 690*450*1000mm
Mã : YH-MT004
Giá Liên Hệ
Kích thước 850*630*1070mm
Mã : YH-ET008
Giá Liên Hệ
Kích thước 620*470*990mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG THAY BĂNG VẾT THƯƠNG VÀ TIÊM TRUYỀN DỊCH YH-CT101 New
Mã : YH-CT101
Giá Liên Hệ
Kích thước 655*430*910mm
Mã : YH-MT001
Giá Liên Hệ
Kích thước 640*440*1000mm
Mã : YH-ET007
Giá Liên Hệ
Kích thước 910*630*990mm
Mã : YH-CT009
Giá Liên Hệ
Kích thước 655*490*980mm
Mã : YH-AT101
Giá Liên Hệ
Kích thước 650*560*1550mm
Mã : YH-ITT005
Giá Liên Hệ
Kích thước 690*500*1550mm
Mã : YH-ET002
Giá Liên Hệ
Kích thước 815*530*960mm
Mã : YH-CT008
Giá Liên Hệ
Kích thước 720*490*840mm
Mã : YH-AT003
Giá Liên Hệ
Kích thước 1020*515*1585mm
Mã : YH-ITT003
Giá Liên Hệ
Kích thước 620*470*1700mm
Mã : YH-ET001
Giá Liên Hệ
Kích thước 690*460*965mm
Mã : YH-CT007
Giá :13,250,000vnđ
Kích thước 670*500*900mm
Mã : YH-AT002
Giá Liên Hệ
Kích thước 850*650*1850mm
Mã : YH-ET009
Giá Liên Hệ
Kích thước 620*470*990mm
TỦ THUỐC ĐẦU GIƯỜNG BẰNG INOX MÃ TT-03 New
Mã : TT-03
Giá Liên Hệ
Kích thước 400*350*850mm
TỦ THUỐC DI ĐỘNG MÃ TT-02 New
Mã : TT-02
Giá Liên Hệ
Kích thước 475*470*880mm
TỦ THUỐC ĐẦU GIƯỜNG MÃ TT-01 New
Mã : TT-01
Giá Liên Hệ
Kích thước 475*470*755mm
Mã : YH-PR04
Giá Liên Hệ
Kích thước 780*450*1010mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR03 New
Mã : YH-PR03
Giá Liên Hệ
Kích thước 420*450*1010mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR02 New
Mã : YH-PR02
Giá Liên Hệ
Kích thước 830*450*860mm
XE ĐẨY DÙNG ĐỂ HỒ SƠ BỆNH ÁN MÃ YH-PR01 New
Mã : YH-PR01
Giá Liên Hệ
Kích thước 420*450*970mm
Mã : MKC-XL03
Giá : 3,700,000 vnđ
Giá :3,200,000vnđ
Kích thước 550x460x1250mm
Mã : MKC-XL02
Giá : 3,050,000 vnđ
Giá :2,500,000vnđ
Kích thước 550x460x950mm
Mã : MKC-XL01
Giá : 2,200,000 vnđ
Giá :1,750,000vnđ
Kích thước 550x460x950mm
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E02 New
Mã : MKC-E02
Giá : 22,800,000 vnđ
Giá :19,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E03 New
Mã : MKC-E03
Giá : 24,800,000 vnđ
Giá :22,800,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-E07
Giá : 14,800,000 vnđ
Giá :12,800,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-E09
Giá : 27,500,000 vnđ
Giá :25,800,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-E01
Giá : 13,900,000 vnđ
Giá :12,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E06 New
Mã : MKC-E06
Giá : 13,900,000 vnđ
Giá :12,800,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-E08
Giá : 13,900,000 vnđ
Giá :12,800,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-E05
Giá : 18,500,000 vnđ
Giá :17,300,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E02 New
Mã : MKC-E02
Giá : 22,800,000 vnđ
Giá :19,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E03 New
Mã : MKC-E03
Giá : 24,800,000 vnđ
Giá :22,800,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-E07
Giá : 14,800,000 vnđ
Giá :12,800,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-E09
Giá : 27,500,000 vnđ
Giá :25,800,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-E01
Giá : 13,900,000 vnđ
Giá :12,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E06 New
Mã : MKC-E06
Giá : 13,900,000 vnđ
Giá :12,800,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-E08
Giá : 13,900,000 vnđ
Giá :12,800,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-E05
Giá : 18,500,000 vnđ
Giá :17,300,000vnđ
Kích thước
Mã : MKC-XL03
Giá : 3,700,000 vnđ
Giá :3,200,000vnđ
Kích thước 550x460x1250mm
Mã : MKC-XL02
Giá : 3,050,000 vnđ
Giá :2,500,000vnđ
Kích thước 550x460x950mm
Mã : MKC-XL01
Giá : 2,200,000 vnđ
Giá :1,750,000vnđ
Kích thước 550x460x950mm
Mã : MKC-GG01
Giá Liên Hệ
Kích thước 1900*600*430mm
Mã : MKC-GG02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1900*600*430mm
Mã : MKC-GTD04
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD03
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-GTD01
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Mã : MKC-J1-5
Giá Liên Hệ
Kích thước 2970*650*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-4
Giá Liên Hệ
Kích thước 2390*650*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-3
Giá Liên Hệ
Kích thước 1800*680*(400-800)mm
Mã : MKC-J1-2
Giá Liên Hệ
Kích thước 1215*650*(400-800)mm
Mã : MKC-SP04
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP03
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP02
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm
Mã : MKC-SP01
Giá Liên Hệ
Kích thước 65x180x70cm