GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

slide-1
slide-7
slide-1
Sline-4
GIƯỜNG BỆNH CẤP CỨU MÃ YH-OCT103
Mã : YH-OCT103
Giá 22,950,000vnđ
Kích thước 1930*640*500/900
GIƯỜNG BỆNH CẤP CỨU MÃ YH-OCT105
Mã : YH-OCT105
Giá 48,950,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG 3 CHỨC NĂNG MÃ S-11
Mã : S-11
Giá 19,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG 2 TAY QUAY MÃ CS-31
Mã : CS-31
Giá 6,750,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG 1 TAY QUAY MÃ CS-30
Mã : CS-30
Giá 6,850,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG 2 TAY QUAY MÃ CS-29
Mã : CS-29
Giá 6,990,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH DI ĐỘNG 2 TAY QUAY MÃ CS-28
Mã : CS-28
Giá 7,250,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH 2 TAY QUAY MÃ CS-27
Mã : CS-27
Giá 6,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH MÃ CS-26
Mã : CS-26
Giá 4,650,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH 2 TAY QUAY KHÔNG CÓ LAN CAN GIƯỜNG
Mã : CS-25
Giá 6,450,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH 1 TAY QUAY KHÔNG CÓ LAN CAN GIƯỜNG  MÃ CS-24
Mã : CS-24
Giá 5,550,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm
GIƯỜNG BỆNH CỐ ĐỊNH 3 TAY QUAY MÃ CS-23
Mã : CS-23
Giá 6,150,000vnđ
Kích thước 2050*900*500mm