GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

Giường bệnh đa năng 3 chức năng điều khiển bằng tay quay
Mã : HR-S05
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Giường bệnh cố định 2 tay quay
Mã : HR-S24
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x550mm
Giường bệnh đa năng điều khiển bằng điện
Mã : HR-D15
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Giường bệnh đa năng điều khiển bằng điện
Mã : HR-D12
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Giường bệnh đa năng điều khiển bằng điện
Mã : HR-D11
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x960x430/700mm
Giường bệnh đa năng điều khiển bằng điện
Mã : HR-D10
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x1050x430/700mm
Giường bệnh đa năng điều khiển bằng điện
Mã : HR-D05
Giá Liên Hệ
Kích thước 2100x1050x430/700mm
Giường bệnh đa năng điều khiển bằng điện
Mã : HR-D04
Giá Liên Hệ
Kích thước 2150x1100x540/940mm
Giường bệnh đa năng điều khiển bằng điện
Mã : HR-D03
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x1050x430/700mm
Giường bệnh đa năng điều khiển bằng điện
Mã : HR-D01
Giá Liên Hệ
Kích thước 2050x1050x430/700mm
Giường bệnh đa năng kèm chức năng tập đứng
Mã : DH06
Giá Liên Hệ
Kích thước 2000 × 900 × 550mm
Giường bệnh nhân 03 chức năng điều khiển bằng điện
Mã : MKC-HF1126A
Giá Liên Hệ
Kích thước 2180 x 970 x 530-780mm