GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

Xe lăn cơ MKC- Medical ngả thành giường và có bô vệ sinh
Mã : MKC-XL03
Giá : 3,700,000 vnđ
Giá 3,200,000vnđ
Kích thước 550x460x1250mm
Xe lăn cơ MKC- Medical có bô vệ sinh
Mã : MKC-XL02
Giá : 3,050,000 vnđ
Giá 2,500,000vnđ
Kích thước 550x460x950mm
Xe lăn cơ MKC-Medical Mã XL01
Mã : MKC-XL01
Giá : 2,200,000 vnđ
Giá 1,750,000vnđ
Kích thước 550x460x950mm
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E02 New
Mã : MKC-E02
Giá : 22,800,000 vnđ
Giá 19,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E03 New
Mã : MKC-E03
Giá : 24,800,000 vnđ
Giá 22,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E07
Mã : MKC-E07
Giá : 14,800,000 vnđ
Giá 12,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E09
Mã : MKC-E09
Giá : 27,500,000 vnđ
Giá 25,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E01
Mã : MKC-E01
Giá : 13,900,000 vnđ
Giá 12,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E06 New
Mã : MKC-E06
Giá : 13,900,000 vnđ
Giá 12,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E08
Mã : MKC-E08
Giá : 13,900,000 vnđ
Giá 12,800,000vnđ
Kích thước
Xe lăn điện MKC-Medical Mã E05
Mã : MKC-E05
Giá : 18,500,000 vnđ
Giá 17,300,000vnđ
Kích thước