GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

Ghế nằm ngồi cho người bệnh GG01
Mã : MKC-GG01
Giá Liên Hệ
Kích thước 1900*600*430mm
Ghế nằm ngồi cho người bệnh GG02
Mã : MKC-GG02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1900*600*430mm
Ghế truyền dịch đa năng GTD04
Mã : MKC-GTD04
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Ghế truyền dịch đa năng GTD03
Mã : MKC-GTD03
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Ghế truyền dịch đa năng GTD02
Mã : MKC-GTD02
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Ghế truyền dịch đa năng GTD01
Mã : MKC-GTD01
Giá Liên Hệ
Kích thước 1750*800*500mm
Ghế phòng chờ mã MKC-J1-5
Mã : MKC-J1-5
Giá Liên Hệ
Kích thước 2970*650*(400-800)mm
Ghế phòng chờ mã MKC-J1-4
Mã : MKC-J1-4
Giá Liên Hệ
Kích thước 2390*650*(400-800)mm
Ghế phòng chờ mã MKC-J1-3
Mã : MKC-J1-3
Giá Liên Hệ
Kích thước 1800*680*(400-800)mm
Ghế phòng chờ mã MKC-J1-2
Mã : MKC-J1-2
Giá Liên Hệ
Kích thước 1215*650*(400-800)mm