GIƯỜNG BỆNH NHÂN ĐA NĂNG NHẬP KHẨU MKC

slide-1
slide-7
slide-1
Sline-4
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ YH-MT001
Mã : YH-MT001
Giá 15,650,000vnđ
Kích thước 640*440*1000mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG CẤP CỨU YH-ET007
Mã : YH-ET007
Giá 18,850,000vnđ
Kích thước 910*630*990mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ YH-CT009
Mã : YH-CT009
Giá 10,350,000vnđ
Kích thước 655*490*980mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG GÂY MÊ YH-AT101
Mã : YH-AT101
Giá 17,950,000vnđ
Kích thước 650*560*1550mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ YH-ITT005
Mã : YH-ITT005
Giá 15,950,000vnđ
Kích thước 690*500*1550mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG CẤP CỨU YH-ET002
Mã : YH-ET002
Giá 16,850,000vnđ
Kích thước 815*530*960mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ YH-CT008
Mã : YH-CT008
Giá 10,350,000vnđ
Kích thước 720*490*840mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG GÂY MÊ YH-AT003
Mã : YH-AT003
Giá 21,750,000vnđ
Kích thước 1020*515*1585mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG THAY BĂNG VẾT THƯƠNG VÀ TIÊM TRUYỀN DỊCH YH-ITT003
Mã : YH-ITT003
Giá 8,950,000vnđ
Kích thước 620*470*1700mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG CẤP CỨU YH-ET001
Mã : YH-ET001
Giá 15,150,000vnđ
Kích thước 690*460*965mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG ĐIỀU TRỊ YH-CT007
Mã : YH-CT007
Giá 13,250,000vnđ
Kích thước 670*500*900mm
XE ĐẨY TIÊM THUỐC DÙNG TRONG GÂY MÊ YH-AT002
Mã : YH-AT002
Giá 22,350,000vnđ
Kích thước 850*650*1850mm